Wstęp

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna to dziedzina nauki szczególnie intensywnie rozwijana. Jednym z najważniejszych nurtów rozwoju naukowego w Europie są właśnie technologie bezpośrednio związane z tą dyscypliną wiedzy. Inżynieria biomedyczna w ostatnich dekadach staje się jednym z wiodących kierunków światowej nauki, napędzającym rozwinięte gospodarki światowe, a jednocześnie tak wiele wnoszącym do poprawy zdrowia i komfortu leczenia pacjentów.


XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna jest konferencją cykliczną, ogólnokrajową, z udziałem gości zagranicznych. Jej tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu analiz interdyscyplinarnych na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Badania tego typu prowadzone są w celu udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, lekarstw oraz innego rodzaju środków służących terapii.


Celem XVIII Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna jest zgromadzenie naukowców i praktyków zajmujących się różnorodnymi aspektami rozwiązań technicznych w analizie układów biologicznych (a szczególnie we wspomaganiu medycyny). Konferencja jest miejscem wymiany doświadczeń i przedstawienia osiągnięć w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, jakimi mogą się poszczycić polskie ośrodki naukowe. W zamiarach organizatorów ma ona spełnić zadanie integracji środowiska naukowego poprzez: nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami, zainicjowanie wspólnych programów badawczych, wymianę informacji o możliwościach prowadzenia badań, nowych metodach pomiarowych i aparaturze badawczej. Wymiana doświadczeń umożliwi również nakreślenie szerszej perspektywy rozwoju i wykreowanie nowych kierunków badań.
Nad poziomem naukowym konferencji sprawuje pieczę Komitet Naukowy, w którego skład wchodzą uznani profesorowie, będący autorytetami w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

2019 © Politechnika Gdańska. Wszelkie prawa zastrzeżone.